03-9383388
שד' שלמה המלך 2, ראש העין
yosi@afikeynadlan.co.il

תכנית 3700/4 צפון מערב תל אביב